ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้และป้องกันแสงสีฟ้า)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้และป้องกันแสงสีฟ้า)
รายละเอียดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้และป้องกันแสงสีฟ้า
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)