ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้ 6 มม.)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้ 6 มม.)
รายละเอียดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้ 6 มม.
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)