ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อ Legion System MultiPak FMS Basic)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อ Legion System MultiPak FMS Basic)
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อ Legion System MultiPak FMS Basic)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)