ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular)
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)