ประกาศฯ ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และ ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565

หัวเรื่องประกาศฯ ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และ ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-18
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)