ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-22
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)