แผนวัสดุ ปี 2560

หัวเรื่องแผนวัสดุ ปี 2560
รายละเอียดแผนวัสดุประจำปี 2560
1.แผนวัสดุการแพทย์ ( นอกคลัง )
2.แผนวัสดุคอมพิวเตอร์
3.แผนวัสดุทันตกรรม
4.แผนวัสดุการแพทย์ ( นอกคลัง)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2016-10-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2018-09-30