สอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Update Delete

หัวเรื่องสอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียด<p>
ด้วยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยของหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน&nbsp; 22&nbsp; เครื่อง</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)