สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

Update Delete

หัวเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายละเอียด<p>
ด้วยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยาานพาหนะ เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยของหน่วยงานต่างๆ ในงานกลุ่มการพยาบาล ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)