ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Update Delete

หัวเรื่องประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด<p>
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง&nbsp; ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ&nbsp; ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ&nbsp; จำนวน&nbsp; 425,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)