ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

Update Delete

หัวเรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด<p>
ครุภัณฑ์การแพทย์&nbsp; จำนวน&nbsp; 1 รายการ&nbsp; ได้แก่ เครื่องนึี่่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooking)&nbsp; ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร&nbsp; จำนวน 1 เครื่อง</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)