ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข

Update Delete

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-09-02