ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Update Delete

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling) ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด<p>
ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การแพทย์&nbsp; จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบเย็นเร็ว(Rapid cooling)&nbsp; ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)