รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

Update Delete

หัวเรื่องรพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
รายละเอียด<p>
รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อความเข้าใจถูกต้องในการเข้าสู่เว็บไซต์หลักของ โรงพยาบาลพะเยา</p>
<p>
ดังนี้&nbsp; เว็บไซต์หลักของโรงพยาบาลพะเยา ใช้ชื่อว่า&nbsp;&nbsp; www.phayaohospital.go.th&nbsp;&nbsp; การค้นหาใน Google&nbsp; เพื่อให้ง่ายและตรงกับเว็บไซต์ ให้ค้นหาคำว่า</p>
<p>
phayaohospital หรือ&nbsp; รพ.พะเยา หรือ&nbsp; โรงพยาบาลพะเยา</p>
<p>
ส่วนเว็บไซต์ รพ.พะเยา ที่ ขึ้น&nbsp; www.phayaohospital.go.th/medicalcenter&nbsp; นั้น&nbsp; เ็ป็น หน้าเว็บหลักของ ศูนย์แพทย์ รพ.พะเยา&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
อีกชื่อหนึ่งก็คือ&nbsp; www.phayaohospital.com&nbsp; ไม่ใช่ หน้าเว็บไซต์หลักของ รพ.พะเยา&nbsp; ขอให้ถูกท่าน ใช้หน้าเว็บหลักของ รพ.พะเยา&nbsp; ผ่านชื่อเว็บของ รพ.พะเยา ก็คือ www.phayaohospital.go.th&nbsp;&nbsp;&nbsp; เท่านั้น</p>...
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)