ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Update Delete

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-01-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-01-22