ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต)

Update Delete

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต)
รายละเอียด<p>
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต) พื้นที่ใช้สอบ 162 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)