ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO

Update Delete

หัวเรื่องประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO
รายละเอียด<p>
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO&nbsp; จำนวน 1 ระบบ&nbsp; ขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8-20 มกราคม 2558</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)