ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน

Update Delete

หัวเรื่องประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน
รายละเอียด<p>
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง</p>
<p>
ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ก.พ. 2558</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)