ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย

Update Delete

หัวเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย
รายละเอียดประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลพะเยา(ครั้งที่ 2)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)