ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Update Delete

หัวเรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด<p>
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)