สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

Update Delete

หัวเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดด้วยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)