ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)

Update Delete

หัวเรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)
รายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2017-05-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2017-05-23