ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

Update Delete

หัวเรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด<p>
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๖,๘๕๒ ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)