สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Update Delete

หัวเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด<p>
ด้วยจังหวัดพะเยา&nbsp; จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์&nbsp; เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยของหน่วยงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 3 รายการ&nbsp; ได้แก่</p>
<p>
1. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์&nbsp; จำนวน 1 เครื่อง</p>
<p>
2. เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท&nbsp; จำนวน 1 เครื่อง</p>
<p>
3. เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า&nbsp; จำนวน 1 เึีครื่อง</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)